I Gymlek kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek. Grunnprinsippet i konseptet er å tilrettelegge for aktivitetsmiljøer som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering, og gir barn allsidig bevegelsestrening og stimulering av grunnmotoriske ferdigheter. Barneidrett blir sett på som en god start for barnas møte med fysisk aktivitet og idrettsglede. Dette tilbudet gir barna muligheten til å utvikle seg selv gjennom lek og moro med små/store redskaper og apparater. Vi lager en hinderløype for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå og unngå kø slik at alle barna er i aktivitet mest mulig i løpet av treningen. Vi jobber blant annet bevegelse til musikk, og øvelser som fører til både fin- og grovmotorisk utvikling. Treningen er lystbetont og skal føles trygt for hvert enkelt barn.

Treningsgrupper:
Gymlek 3 år
Gymlek 4 år
Gymlek 5 år

Se treningstider >