Vi i MIL Turn har byttet medlemssystem. Vi vil sende ut mail til alle dere som har et barn på venteliste for registrering inn i vårt nye system. Informasjon om påmelding er personlig og kan derfor ikke brukes av noen andre. Frist for å melde inn barnet for å beholde ventelisteplassen er 03.07.24. Vi sørger for at dere beholder riktig plassering i ventelisten. Hvis du får plass på et parti vil dere få beskjed i app og på e-post og betalingsinformasjon vil komme direkte i appen.

Til nye medlemmer åpnes påmelding til de ulike partiene 16.08.24.

Vi gleder oss til å ønske nye og gamle turnere velkommen til Mosjøen IL Turn når vi nå starter opp for sesongen 2024/2025.

Alle klasser utenom gymlek starter opp i uke 36. Gymlek starter uke 38.

Velkommen!