MIL turn ønsker at alle skal ha et tilbud innen gymnastikk og turn. De unike er MIL turns tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser. Ulike funksjonshemninger skal ikke være en begrensning for at barn og voksne kan delta i gymnastikk- og turn aktiviteter. Det viktigste er at aktivitet skal være gøy – gleden ved å være fysisk aktiv skal fremmes uavhengig av funksjonsnivå.

Se treningstider >