Aktiviteter:


• Turnsportens dag
 

• Juleoppvisning 
• Barnekretsturnstevne (Nordland)
• Ungdomskretsturnstevne (Nordland)
• Kretsmesterskap (Nordland)
• Nord-Norsk mesterskap 
• Eurogym (turnstevne for hele Europa)