Når du melder deg inn hos oss godtar du følgende betingelser:

Under 18 år: Om du er under 18 år må du få en forelder/foresatt til å melde deg på.

Bilder/Video: Vi kan bruke bilder/video som blir tatt av gymnastene på trening, oppvisninger og konkurranser på våre nettsider eller i andre former for promotering av klubben. Gymnastene vil ikke nevnes ved navn og kun seriøse bilder og filmer vil bli benyttet. Har dere noen innvendinger mot at bilder/filmer av dere eller deres barn blir brukt må dere hake ut dette ved påmeldingen.

Prøvetimer og avmelding: For å få prøvetime må du først ha meldt deg inn og fått bekreftelse om plass. Dette for at barnet skal ha gjeldende forsikring. Andre årsaker er at våre grupper ofte fylles opp lenge før oppstart, og vi ønsker ikke å gi prøvetimer hvis vi ikke kan gi barnet plass på partiet. Nye medlemmer kan dermed benytte de tre første treningene som prøvetimer. Hvis MIL Turn ikke mottar skriftlig beskjed på mail etter de tre første ukene må medlems- og treningskontigent betales.