HEDERSTEGN, FORTJENESTEMEDALJE OG ÆRESMEDLEMSKAP pr.feb. 2021

Æresmedlemmer
Årstall Navn
1970 Herman Wika, Knut Johan Rogne og Synnøve Sørensen
1977 Nils Johan Tempelhaug
1982 Thor Olsen
1989 Roald A Clausen
1991 Harald Strand
1997 Harry Gullhav
1998 Lillian Thorstensen
2003 Øystein Moldrem
2006 Per Drage
2007 Per Vikan
2008 Hans G. Brasøy
2014 Ulf Bastholm
2015
2018
Kjell Vist
Juliana (Lana) Johnsen
2020 Vidar Johansen og Nils Petter Storrem
2021 Jan Helge Balto og Kirsten Emilsen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortjenestemedaljer
Årstall Navn
1970 Nils Johan Tempelhaug
1973 Odd Pedersen og Thor Olsen
1976 Harry Gullhav
1977 Roald A Clausen
1982 Are Mass Bakken og Ruth Olsen
1983 Lillian Thorstensen
1984 Per Helge Pedersen
1986 Jan Johnsen
1987 Herman Olson
1989 Per Mathisen og Marianne Berfjord
1990 Harald Strand
1991 Hans Lie jr. og Lilly Johnsen
1994 Per Drage
1996 Tor Haugnes, Per Vikan
1997 Øystein Moldrem, Jan Helge Balto og Inger Aufles.
2000 Kari Klaussen Bolstad
2001 Hans G. Brasøy
2005 Dag Kristiansen og Nils Petter Storrem
2006 Hilde Thorstensen og Kirsten Eriksen, 
2006 Juliane «Lana» Johnsen og Trine Lise Iversen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Hederstegn
Årstall Navn
1970 Odd Pedersen, Per Mathisen, Sigurd Herring og Kjell Hansen
1971 Gunvor Solheim Olsen, Thor Olsen, Bjørn Olsen, Harry Gullhav, Per H Pedersen, Gunnar Baadstrand og Roald A Clausen
1972 Gunnvald Haustreis, Øystein Breiland, Alf Ryan, Harald Sørensen og Kjell Wist
1973 Per Eilert Nicolaisen, Aud Jacobsen, Stål Lie og Per Nygård
1974 Randi Kampestuen og Svein Wika
1975 Harald Strand
1976 Ruth Olsen og Inge Martinsen
1977 Johannes Hammer, Are Mass Bakken, Jan Johnsen, Birger Gulbrandsen og Helga Tollefsen
1978 Lillian Thorstensen og Bjarne Hjorten
1979 Terje Gustavsen, Torvid Lundestad og Leif Larsen
1980 Andreas Aalbotsjord, Odd Ramseng, Jacob Lyeng, Hilda Hanssen og Lylly Olsen
1981 Kolbjørn Herringbotn, Eva Hanne Hansen, Tove Danielsen, Inger K. Almås og Kristin Gullhav
1982 Herman Olson og Lisbeth Gustavsen
1983 John Berfjord, Marianne Berfjord, Magnus H Forsmo og Astrid Hoel Hammer
1984 Bjørn Ursin, Else Herringbotn, Sturla Hagen og Tommy Berfjord
1985 Juliane (Lana) Johnsen, Per Drage, Aage Hansen og Jon Birger Haug
1986 Asbjørn Paulsen, Jarle Berntsen, Torstein Lamo, Lisbeth Iversen og Lilly Johnsen
1987 Gerd Berteussen og Bernhard Berteussen
1988 Hans Lie jr, Aud Lund og Kari Drevvatn
1989 Geir Breiland, Tor Fredrik Saue, Anne Margrethe Nordeng og Kjell R Langlien
1990 Anne Britt Remmen og Jan Helge Balto
1991 Øystein Moldrem, Tor Haugnes og Leif Kampestuen
1992 Leif Johnsen og Kari K Bolstad, Inger Aufles, Ulf Bastholm, Lars Kimsås og Torfinn Svaleng
1993 Per Vikan, Dag Kristiansen, Terje Villmones, Svein Tøndel, Stig Vollan og Harald Monssen
1994 Einar Arnt Utnes, Lars Einrem, Kirsti Stokland, Hanne Bjørnå og Anne Karstensen
1995 Dagny Nygaard, Sverre Steffenrem, Dagfrid Remmen, Hanne Grostad, Bjørnar Karlsen, Ellinor Grostad, Asgeir Pettersen og Hans G Brasøy
1996 Dagfinn Brækken, Tørris Tørrissen, Geir Edvardsen og Nils Aufles
1997 Hilde Thorstensen Almås, Harald Mortensen, Magnus Hals, Eystein Thomasli, Konrad Fagereng og Vidar Johansen
1998 Anne Nygaard Pettersen, Nils Petter Storrem, Per Fredriksen, Jan B Søttar og Eli B. Karlsen
1999 Helga Remman, Kirsten Eriksen, Sigbjørn Johnsen, Sveinulf Herring og Kristian Strauman
2001 Snorre Nicolaisen, Eirin Slettbakk og Trine Lise Iversen
2003 Magnar Jakobsen
2006 Tove Forfang
2007 Wenche Stenersen

2010


2021
Wenche Solli, Tore Sivertsen


Bjørn Rønning, Tommy Gjerstad, Emil Vilhelmsen, Karle Øvereng, Joakim Klaussen Aakvik, Karl Oskar Hjørnerød, Eirin Marie Kvandal, Marita Undheim Kristiansen, Anne-Marit Almås Marken, Mona Berling, Tommy Solem, Espen Isaksen, Tommy Gløsen, Joakim Haugen Finsås, Eirik Høgseth, Markus Brandth, Håkon Stenersen, Martin Herring og Jostein Wie.