Årsmøte 2021

by Joakim Finsås

Det kalles herved inn til årsmøte for Mosjøen IL mandag 21.mars kl. 18.00. 

Årsmøtet avholdes på Fru haugans Hotel.

Årsmøtet er åpent, og alle medlemmer som har fylt 15 år og betalt kontigent, har talerett, stemmerett og forslagsrett. Årsmøter kalles inn ihht lovnormens paragrad 9.

Saker må sendes styret innen 14.mars

Foreløpig saksliste:

  1. Åpning av protokoll og kontroll av stemmerett
  2. Godkjenning av saksliste og innkalling
  3. Valg av dirigent og referent
  4. Valg av to representanter til å underskrive protokoll
  5. Årsberetning 2020
  6. Regnskap og budsjett
  7. Saker: – Bekjønnelser
  8. Valg
  • Styret