Forprosjekt ny storhall i Vefsn

by Joakim Finsås

Mosjøen IL har sammen med 16 andre idrettslag jobbet med et forprosjekt for å se på mulighetene til å få på plass ny storhall som inneholder:

  • Fotballbane 11èr
  • Friidrettsfasiliteter
  • Flerbrukshaller for ballaktiviteter (håndball, volleyball, innebandy og tennis)
  • Basishall for turn
  • Aktivitetsaler for dans og kampssport
  • Skytebaner
  • Klatreanlegg
  • Lager, garderober, sosiale rom, klubblokaler og klasserom
  • Samtidig er det lagt til rette for undervisningsbehovet som Vefsn kommune og Nordland fylkeskommune har
  • Utvidelse av eksisterende squashkapasiteter

Bakgrunnen for initiativet til dette arbeidet er et prekært behov for aktivitetsflater for alle innendørsidretter. Samtidig skal det nå investeres milliardbeløp ifm. ny videregående skole på Kippermoen. Vefsn kommune har også vedtatt at eksisterende idrettshall må erstattes. Dette danner grunnlaget for en unik mulighet til å skape et innendørsinnlegg av høy klasse i Vefsn.

Et vellykket forprosjekt er under ferdigstillelse, og det gjenstår arbeid med å få deler av finansiering på plass og få kartlagt driftsutgifter. Idretten jobber nå aktivt med næringslivet for å få på plass midler for å få dette realisert.

En unik mulighet, som aldri vil dukke opp igjen!

Idretten er virkelig på ballen for å få dette til.

Illustrasjonfoto

Skisser av andre etasje
Skisser av første etasje