Årsmøte 2020

by Joakim Finsås

Det kalles herved inn til årsmøte for Mosjøen IL onsdag 7.april kl. 18.00.

Årsmøtet avholdes både gjennom fysisk oppmøte og via teams. Grunnet strenge restriksjoner ifm korona og begrensninger på antall, kan kun totalt 10 stk møte fysisk. Resterende må delta via videolink.

Grunnet covid-19, må også alle som ønsker å delta melde seg på til:

post@mosjoenil.no eller via telefon til leder på 93249509.

Årsmøtet er åpent, og alle medlemmer som har fylt 15 år og betalt kontigent, har talerett, stemmerett og forslagsrett. Årsmøter kalles inn ihht lovnormens paragrad 9.

Saker må sendes styret innen 1.april.

Foreløpig saksliste:

  1. Åpning av protokoll og kontroll av stemmerett
  2. Godkjenning av saksliste og innkalling
  3. Valg av dirigent og referent
  4. Valg av to representanter til å underskrive protokoll
  5. Årsberetning 2019
  6. Regnskap og budsjett
  7. Saker: – Opprettelse av komité for erkjenneligheter
  8. Valg

  • Styret