Årsmøte 2019

by Snorre Nicolaisen

Det innkalles til årsmøte i Mosjøen IL onsdag 2.desember, kl. 18.00.

Årsmøtet avholdes på klubbhuset for styremedlemmer. Grunnet dagens situasjon knyttet til korona, må alle medlemmer som ønsker å delta, sende påmelding til årsmøtet. Vi tilbyr møtedeltakelse via video. Påmelding sendes til e-post: joakimfinsaas@live.no. Påmelding må sendes innen 30.november.

Forslag som ønskes behandlet i årsmøtet må være sendt styret innen 18.november. Forslag sendes til joakimfinsaas@live.no.

Årsmøtet er åpent, og alle medlemmer som har fylt 15 år og betalt kontigent, har talerett, stemmerett og forslagsrett.

Årsmøtet kalles inn ihht lovnormens paragraf 9.

Foreløpig saksliste (oppdateres etter 19.november).

 1. Åpning og kontroll av stemmerett
 2. Godkjenning av saksliste og innkalling
 3. Valg av dirigent og referent
 4. Valg av to representanter til å underskrive protokoll
 5. Årsberetning 2019
 6. Regnskap og budsjett
 7. Saker: Hederstegn
 8. Valg
 • Valg av nestleder
 • Valg av styremedlem kasserer
 • Valg av valgkomitè

– Styret