Politiattest

by Joakim Finsås

Krav om politiattest i Mosjøen IL

Alle som har fylt 15 år og som skal utføre oppgaver for Mosjøen IL som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha gyldig politiattest.

Krav om politiattest gjelder minimum trenere, lagledere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer og stevner som ledere, og personer som ofte kjører andre sine barn.

Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Ansvarlig for politiattester i Mosjøen IL er:

Hans Gerhard Brasøy, Kapellvegen 1 E

e-post:  habras@online.no

Tlfnr.:    951 61 427

Slik søker du politiattest:

  1. Be om bekreftelse, helst pr e-post, fra Mosjøen IL v/Hans Gerhard Brasøy.  Henvendelsen må inneholde fullt navn, fødselsdato og informasjon om hvilken oppgave i idrettslaget du skal utføre.
  2. Hans Gerhard Brasøy sender deg signert bekreftelse.

Hvis du er under 18 år må bekreftelsen i tillegg signeres av foresatt

Under «Formål med attesten» skal du velge Frivillige organisasjoner

både som Kategori og Formål.

Bekreftelsen fra Mosjøen IL skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

      Søkere under 18 år må sende skriftlig søknad og legge ved bekreftelsen.

Vær oppmerksom på at foresatte må signere både på bekreftelse og søknad.

Søknadsskjema og mer informasjon på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

  • Politiet sender deg attesten når den er ferdig behandlet.  Den sendes ikke til

Mosjøen IL.

  • Du skal vise din politiattest til Hans Gerhard Brasøy

Hans Gerhard Brasøy og Mosjøen IL skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato.

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp kan Hans Gerhard Brasøy kontaktes.

Hans Gerhard Brasøy har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.  Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis.

Personer som ikke har framvist politiattest uten merknad kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen på:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

og

https://wwew.politi.no/tjenester/politiattest/

Med hilsen

Styret i Mosjøen IL