Leder:Anniken Jørgensen Ringen926 24 278annikenj92@hotmail.com
Nestleder:Bjørg Hansen911 28 573hobjorg78@gmail.com
Sekretær:Dag-Hugo Heimstaddag.hugo.heimstad@sbh.no
Medlem:Camilla Tørfoss Bjørnlicamilla.torfoss@gmail.com
Hopp/
kombinert:
Alv Arne Vilhelmsen957 35 289alv-arne@online.no
Økonomi/
sponsing
Karle Øvereng 928 21 969 karle@adv-helg.no
Bygg og
anlegg
Jan Helge Balto jan.h.balto@gmail.com