Mosjøen ILs organisasjonsnummer er: 983 340 318

Mobil – tilknytt Mosjøen IL som din grasrotmottaker via SMS:

Send: Grasrotandelen 983 340 318 til 2020 (tjenesten er gratis)

Hva er grasrotandelen?

Siden Norsk Tipping ble etablert har hele overskuddet gått til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet å være med på å bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan velge hvilket lag eller forening som får fem prosent av din spillerinnsats. Det vil si dersom du spiller lotto for hundre kroner går fem kroner til din grasrotmottager. Din innsats, premie ellervinnersjanse vil ikke reduseres.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.

Du kan bytte din grasrotmottager når du måtte ønske det, og så ofte du vil. Den nye grasrotmattakeren får grasrotmidler fra det tidspunkt du endrer.

For å delta i grasrotandelen trenger du et spillerkort fra Norsk Tipping.

Din kommisjonær hjelper deg gjerne.

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/

Lykke til!