Skigruppas reiseregulativ

Startkontingent dekkes for klubbens medlemmer. Dette gjelder ved lokale, regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser. Herunder dekkes startkontingent til lysløypekarusellen i Vefsn. For ledsagere uten egne barn dekkes kostander/utgifter i forbindelse med konkurranser fult ut. Reisekostnader og kostander forøvrig dekkes slik i klubben;

i; forutsetter deltakelse på lokale renn i sesongen ii; forutsetter betalt kontingent og deltakelse på klubbens dugnader iii; ledsager (e) er inkludert i støtten iv; billigste reisemåte skal etterstrebes. Videre skal samkjøring etterstrebes for å holde kostander nede. v; det gis ikke støtte til konkurranser på Helgeland for medlemmer som bor på Helgeland vi; for støtte etter reiseregulativet ser klubben helst at deltagere konkurrerer i klubbens drakter og farger, og under noen omstendigheter ikke promoterer konkurrenter av klubbens sponsorer (dersom usikker ta kontakt med styret i forkant) vii; bil kr. 2,- /km. Passasjer utover egen utøver kr. 0,50/km (passasjertillegg maks kr. 1000,-) viii; etter søknad kan styret innvilge støtte til dekning av utgifter knyttet til skole, regionale lag etc. på inntil kr. 15.000,- per sesong Vedtatt av styret i Mosjøen IL ski