Gjennom hele livet har vi mennesker behov for å være sammen med andre mennesker. Kan vi kombinere dette med fysisk aktivitet blir både gleden og helsegevinsten doblet.

Veteranturn er et tilbud for deg over 60 år. Den er for deg som aldri har turnet før, så vel som for deg som faktisk er veteranturner. Det er en lystbetont, funksjonell treningsøkt til god musikk.

Treningene er på onsdager kl 13.00 i speilsalen på Kippermoen idrettssenter