MIL Turn ønsker at ALLE skal ha et tilbud innen gymnastikk og turn. De unike voksne er MIL Turns tilbud til ungdommer og voksne med funksjonsnedsettelser. Det er en allsidig idrett som passer for alle ferdighetsnivåer. Ulike sykdommer/funksjonshemninger skal ikke være en begrensning for at barn kan delta i gymnastikk- og turnaktiviteter, men hvis det er behov for visse tilpasninger kan dere ta kontakt med oss. Det viktigste er at aktivitet skal være gøy – gleden ved å være fysisk aktiv skal fremmes uavhengig av funksjonsnivå.

Treningsgruppe
14 år – voksne