MIL Turn ønsker at ALLE skal ha et tilbud innen gymnastikk og turn.
De unike barna er MIL Turns tilbud til barn med funksjonsnedsettelser. Ulike sykdommer / funksjonshemninger skal ikke være en begrensning for at barn kan delta i gymnastikk- og turnaktiviteter, men hvis det er behov for visse tilpasninger kan dere ta kontakt med oss. Det viktigste er at aktivitet skal være gøy – gleden ved å være fysisk aktiv skal fremmes uavhengig av funksjonsnivå.

Treningsgruppe
Barn 0 til 13 år