Styret i Mosjøen IL Turn:

Anne-Marit Almås Marken

Leder

Marita Undheim Kristiansen

Nestleder

Nina Jensen

Kasserer

Monica Dahle

Sekretær

Hege Nymoen Tørrisen

Instruktør-, kurs- og politiattestansvarlig:

Tore Bjørnå-Hårvik

Materialforvalter

Emma Breirem

Ungdomsrepresentant

Geir Berntsen

Barneidrettsansvarlig

Lana Johnsen

Styremedlem

Trond Are Rasmussen

Styremedlem