Styret i Mosjøen IL Turn:

Anne-Marit Almås Marken

Leder

Marita Undheim Kristiansen

Nestleder

Monica Dahle Pedersen

Kasserer

Lene Øksendal

Sekretær

Ellen Bogfjellmo

Instruktør-, kurs- og politiattestansvarlig:

Tore Bjørnå-Hårvik

Materialforvalter

Niclas Fjeldstad

Ungdomsrepresentant

Geir Berntsen

Barneidrettsansvarlig

Lana Johnsen

Styremedlem

Trond Are Rasmussen

Styremedlem