Aktiviteter:


• Turnsportens dag (typisk 1000 tilskuere)

• Juleoppvisning (typisk 1000 tilskuere)
• Barnekretsturnstevne (Nordland)
• Ungdomskretsturnstevne (Nordland)
• Kretsmesterskap (Nordland)
• Nord-Norsk mesterskap (tidligst i 2019)
• Eurogym (turnstevne for hele Europa)
• Turnskole (sommeraktivitet åpen for alle, ikke bare medlemmer)