MIL turn har turndrakter på lager som kan kjøpes. De koster kr 850,-
På starten av turnåret vil det selges turndrakter på trening. Mer informasjon deles på treningsgruppenes facebooksider.